Analys

Omsättning

Nobel Biocare AB har minskat omsättningen senaste året med 0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt -4%. 107923 företag i länet.

Rörelsemarginal

Nobel Biocare AB har det senaste året en rörelsemarginal på 2.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen -4%.

Antal anställda

Nobel Biocare AB har under det senaste året 293 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda -0.04.

Soliditet

Nobel Biocare AB har under det senaste året en soliditet på 91.3%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten -4%.

Värderating

Nobel Biocare AB har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.