Företagets verksamhet

Bolaget ska bedriva handel med byggmaterial, hyvleri- och sågverksamhet samt utföra snickeriarbeten samt annan därmed förenlig verksamhet.