Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 12 13 13 13
Nettoomsättning (tkr) 43 724 36 990 31 393 30 983
Rörelseresultat (tkr) 4 174 2 060 1 047 711
Årets resultat (tkr) 3 641 1 510 265 5
Summa eget kapital (tkr) 16 185 13 688 13 835 13 380
Rörelsemarginal % 9.5 5.6 3.3 2.3
Avk. eget kapital % 25 11.3 6.1 4.8
Soliditet % 56 54 56.5 57.4
Omsättning/anställd (tkr) 3 644 2 845 2 415 2 383
Resultat/anställd (tkr) 348 158 81 55
Lön/anställd (tkr) 634 522 525 444