Analys

Omsättning

Bergshamra Såg- och Snickeri Aktiebolag har minskat omsättningen senaste året med 0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 10%. 232656 företag i länet.

Rörelsemarginal

Bergshamra Såg- och Snickeri Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 9.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 1%.

Antal anställda

Bergshamra Såg- och Snickeri Aktiebolag har under det senaste året 13 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 0.10.

Soliditet

Bergshamra Såg- och Snickeri Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 56.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 10%.

Värderating

Bergshamra Såg- och Snickeri Aktiebolag har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.