Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 3 819 4 140 4 356 3 864
Rörelseresultat (tkr) -35 883 1 706 601
Årets resultat (tkr) -183 732 1 540 441
Summa eget kapital (tkr) 4 263 4 445 3 714 2 174
Rörelsemarginal % -0.9 21.3 39.2 15.6
Avk. eget kapital % -4.2 18 52.3 22.6
Soliditet % 30.4 30.8 27.3 17.7
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
Resultat/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -