Företagets verksamhet

Bolagets huvudsakliga verksamhet är publicistisk verksamhet, samt att äga och förvalta värdepapper och därmed förenlig verksamhet.