Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0 0
Rörelseresultat (tkr) -92 -152 -216 -191
Årets resultat (tkr) 65 -136 607 39
Summa eget kapital (tkr) 6 278 6 214 6 349 5 742
Rörelsemarginal % 0 0 0 0
Avk. eget kapital % 1 -2.1 10 0.7
Soliditet % 100 97.4 97.2 99.3
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
Resultat/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -