Företagets verksamhet

Bolaget skall äga och förvalta aktier, fast och lös egendom och utföra administrativa tjänster samt därmed förenlig verksamhet.