Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 7 313 5 142 5 510 3 203
Rörelseresultat (tkr) -2 240 -1 909 418 573 -8 331
Årets resultat (tkr) -16 -56 421 873 -4 767
Summa eget kapital (tkr) 339 745 339 783 740 362 318 611
Rörelsemarginal % -30.6 -37.1 7 596.6 -260.1
Avk. eget kapital % -0.4 0.1 79.2 -2.5
Soliditet % 22.6 23.9 43.5 22
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
Resultat/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -