Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva pantlånerörelse samt idka därmed förenliga verksamheter.