Företagsinformation 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Antal anställda 2 3 3 3
Nettoomsättning (tkr) 2 950 2 764 2 727 2 715
Rörelseresultat (tkr) 587 621 140 90
Årets resultat (tkr) 379 405 -93 -125
Summa eget kapital (tkr) 1 548 1 169 414 507
Rörelsemarginal % 19.9 22.5 5.1 3.3
Avk. eget kapital % 27.9 51.2 -20.2 -21.8
Soliditet % 27.8 24.1 8.3 10
Omsättning/anställd (tkr) 1 475 921 909 905
Resultat/anställd (tkr) 294 207 47 30
Lön/anställd (tkr) 543 417 438 443