Analys

Omsättning

Sundsvalls Pantbank Aktiebolag har ökat omsättningen senaste året med 25%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 3%. 11608 företag i länet.

Rörelsemarginal

Sundsvalls Pantbank Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 26.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 3%.

Antal anställda

Sundsvalls Pantbank Aktiebolag har under det senaste året 2 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 0.03.

Soliditet

Sundsvalls Pantbank Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 24.1%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 3%.

Värderating

Sundsvalls Pantbank Aktiebolag har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.