Företagets verksamhet

Bolaget skall äga och förvalta fast och lös egendom samt driva därmed förenlig rörelse.