Företagets verksamhet

Bolagets verksamhet ska vara att äga och förvalta fast egendom, idka handel med entreprenadmaskiner och entreprenadmaskin- utrustning, uthyrning av lokaler, uppställningsytor, entreprenadmaskiner och entreprenadmaskinutrustning, äga och förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.