Företagets verksamhet

Bolaget skall förvärva, äga och underhålla konstverk i Stads- parken, Skytteparken och Stora Holmen i Örebro. Bolaget får ej driva verksamhet eller vidtaga åtgärder som inte är förenlig med kommunal kompetens.