Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 0 0 0 0
Rörelseresultat (tkr) 88 43 84 83
Årets resultat (tkr) 53 43 84 83
Summa eget kapital (tkr) 2 333 2 263 2 219 2 136
Rörelsemarginal % 0 0 0 0
Avk. eget kapital % 3.1 1.9 3.9 4
Soliditet % 98.9 99.7 99.7 99.7
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
Resultat/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -