Företagets verksamhet

Bolaget skall driva jord- och skogsbruk, turistverksamhet, energiproduktion i form av vind och vattenkraft, samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.