Koncern

KoncernInfo 2004-12 2003-12 2002-12 2001-12
Antal anställda 8 9 10 10
Nettoomsättning (tkr) 5 520 4 070 5 404 6 678
Rörelseresultat (tkr) 1 260 342 656 -356
Årets resultat (tkr) 960 -22 185 -744
Summa eget kapital (tkr) 12 150 11 690 12 162 11 977
Rörelsemarginal % 22.8 8.4 12.1 -5.3
Avk. eget kapital % 8.1 -0.2 1.5 -6
Soliditet % 33.2 31.8 32.1 31.2
Omsättning/anställd (tkr) 690 452 540 668
Resultat/anställd (tkr) 158 38 66 -36
Lön/anställd (tkr) 356 306 261 284