Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 5 5 5 5
Nettoomsättning (tkr) 9 138 8 690 8 735 6 246
Rörelseresultat (tkr) -2 340 -1 665 -1 417 -3 897
Årets resultat (tkr) -2 288 -1 664 -1 364 -3 901
Summa eget kapital (tkr) 9 544 6 832 6 496 3 860
Rörelsemarginal % -25.6 -19.2 -16.2 -62.4
Avk. eget kapital % -27.9 -25 -26.4 -102.4
Soliditet % 21.5 15.7 14.3 8.6
Omsättning/anställd (tkr) 1 828 1 738 1 747 1 249
Resultat/anställd (tkr) -468 -333 -283 -779
Lön/anställd (tkr) 513 494 497 510