Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva direkt eller genom hel- eller delägda före- tag, mekanisk verkstadsrörelse och utöva därmed förenlig verksam- het.