Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 701 740 793 814
Nettoomsättning (tkr) 2 830 612 2 543 525 2 881 428 3 019 581
Rörelseresultat (tkr) 425 835 107 301 326 919 413 353
Årets resultat (tkr) 6 802 20 288 1 188 4 611
Summa eget kapital (tkr) 395 358 396 000 370 940 389 979
Rörelsemarginal % 15 4.2 11.3 13.7
Avk. eget kapital % 109.1 25.2 87 105.8
Soliditet % 20.2 23.4 23.9 29.4
Omsättning/anställd (tkr) 4 038 3 437 3 634 3 710
Resultat/anställd (tkr) 607 145 412 508
Lön/anställd (tkr) 829 778 786 740