Företagets verksamhet

Bolaget ska bedriva tillverkning, utveckling, försäljning och distribution av rostfria stålprodukter och nickelbaserade leger- ingar, antingen direkt eller genom innehav av aktier och eller andelar i andra företag, samt därmed förenlig verksamhet.