Koncern

KoncernInfo 2000-12
Antal anställda 6 494
Nettoomsättning (tkr) 14 871 000
Rörelseresultat (tkr) 944 000
Årets resultat (tkr) 620 000
Summa eget kapital (tkr) 8 558 000
Rörelsemarginal % 6.3
Avk. eget kapital % 0
Soliditet % 54.6
Omsättning/anställd (tkr) 2 290
Resultat/anställd (tkr) 194
Lön/anställd (tkr) 451