Företagets verksamhet

Bolaget skall förvalta och underhålla hamnanläggning vid Kyrk- backen å ön Hven samt bedriva därmed förenlig verksamhet.