Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 1 1 1 0
Nettoomsättning (tkr) 1 606 1 523 1 279 1 221
Rörelseresultat (tkr) -101 -17 -794 405
Årets resultat (tkr) -98 -14 -192 313
Summa eget kapital (tkr) 2 334 2 431 2 445 3 113
Rörelsemarginal % -6.3 -1.1 -62.1 33.2
Avk. eget kapital % -4.1 -0.6 -24 10.8
Soliditet % 96 76.9 83 86.8
Omsättning/anställd (tkr) 1 606 1 523 1 279 -
Resultat/anställd (tkr) -101 -17 -794 -
Lön/anställd (tkr) 224 149 184 -