Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva tillverkning och försäljning av färger, lacker, tapeter, vägg- och golvmaterial samt därmed förenlig verksamhet.