Koncern

KoncernInfo 2001-12 2000-12
Antal anställda 1 034 1 044
Nettoomsättning (tkr) 1 723 570 1 584 100
Rörelseresultat (tkr) 78 567 44 400
Årets resultat (tkr) -14 324 -150 000
Summa eget kapital (tkr) 311 510 262 900
Rörelsemarginal % 4.6 2.8
Avk. eget kapital % 13.8 0
Soliditet % 19.9 16.1
Omsättning/anställd (tkr) 1 667 1 517
Resultat/anställd (tkr) 76 43
Lön/anställd (tkr) 317 277