Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 285 276 277 293
Nettoomsättning (tkr) 1 680 584 1 646 122 1 493 952 1 556 620
Rörelseresultat (tkr) 120 620 148 824 36 140 56 055
Årets resultat (tkr) 94 314 110 645 11 779 35 991
Summa eget kapital (tkr) 204 630 223 988 126 901 150 391
Rörelsemarginal % 7.2 9 2.4 3.6
Avk. eget kapital % 42.3 61.6 8.3 24.9
Soliditet % 25.1 30.2 20 23.2
Omsättning/anställd (tkr) 5 897 5 964 5 393 5 313
Resultat/anställd (tkr) 423 539 130 191
Lön/anställd (tkr) 950 861 825 813