Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva jordbruk och kvarnrörelse och därmed förenlig verksamhet samt äga och förvalta fast och lös egendom.