Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 30 28 27 25
Nettoomsättning (tkr) 244 582 216 508 234 124 182 000
Rörelseresultat (tkr) 2 055 10 421 10 547 2 216
Årets resultat (tkr) 508 3 754 22 36
Summa eget kapital (tkr) 75 873 57 170 54 131 50 893
Rörelsemarginal % 0.8 4.8 4.5 1.2
Avk. eget kapital % -9 15.5 16.3 0.7
Soliditet % 23.7 18.9 27 33.1
Omsättning/anställd (tkr) 8 153 7 732 8 671 7 280
Resultat/anställd (tkr) 69 372 391 89
Lön/anställd (tkr) 847 879 862 793