Analys

Omsättning

Berte Qvarnaktiebolag har minskat omsättningen senaste året med 0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 6%. 21803 företag i länet.

Rörelsemarginal

Berte Qvarnaktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 0.8%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 6%.

Antal anställda

Berte Qvarnaktiebolag har under det senaste året 28 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 0.06.

Soliditet

Berte Qvarnaktiebolag har under det senaste året en soliditet på 27.0%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 6%.

Värderating

Berte Qvarnaktiebolag har Värderating: V

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.