Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 788 1 254 706 1 008
Rörelseresultat (tkr) -2 080 -1 101 -3 224 -898
Årets resultat (tkr) -83 -78 114 759
Summa eget kapital (tkr) 37 894 37 977 38 055 37 941
Rörelsemarginal % -264 -87.8 -456.7 -89.1
Avk. eget kapital % -5.4 -2.8 -8.6 -2.7
Soliditet % 98.9 98.5 98.9 99.2
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
Resultat/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -