Koncern

KoncernInfo 2007-12 2006-12 2005-12 2004-12
Antal anställda 113 115 116 118
Nettoomsättning (tkr) 372 249 358 103 364 862 355 729
Rörelseresultat (tkr) 56 703 43 292 55 540 52 359
Årets resultat (tkr) 32 932 21 749 33 019 30 464
Summa eget kapital (tkr) 94 614 92 641 96 452 97 561
Rörelsemarginal % 15.2 12.1 15.2 14.7
Avk. eget kapital % 35.2 23 34 30.3
Soliditet % 15.8 18.7 20.1 20
Omsättning/anställd (tkr) 3 294 3 114 3 145 3 015
Resultat/anställd (tkr) 502 376 479 444
Lön/anställd (tkr) 551 582 503 477