Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 81 81 74 73
Nettoomsättning (tkr) 620 581 564 919 288 805 605 489
Rörelseresultat (tkr) 144 112 127 381 164 072 173 140
Årets resultat (tkr) 5 078 6 278 3 683 22 801
Summa eget kapital (tkr) 150 672 145 932 139 991 136 647
Rörelsemarginal % 23.2 22.5 56.8 28.6
Avk. eget kapital % 90.9 81.1 112.3 125.6
Soliditet % 8.5 8.9 9.8 10.9
Omsättning/anställd (tkr) 7 661 6 974 3 903 8 294
Resultat/anställd (tkr) 1 779 1 573 2 217 2 372
Lön/anställd (tkr) 790 702 708 673