Analys

Omsättning

Stockholms Stads Parkerings Aktiebolag har minskat omsättningen senaste året med 0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 12%. 235069 företag i länet.

Rörelsemarginal

Stockholms Stads Parkerings Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 23.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 12%.

Antal anställda

Stockholms Stads Parkerings Aktiebolag har under det senaste året 81 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 0.12.

Soliditet

Stockholms Stads Parkerings Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 9.8%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 12%.

Värderating

Stockholms Stads Parkerings Aktiebolag har Värderating: VVV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.