Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 2 806 3 200 3 471 3 394
Rörelseresultat (tkr) 1 571 2 079 2 027 1 721
Årets resultat (tkr) 954 1 594 1 0
Summa eget kapital (tkr) 21 257 19 985 18 351 18 234
Rörelsemarginal % 56 65 58.4 50.7
Avk. eget kapital % 6.2 8.5 10.9 9.5
Soliditet % 95.2 95.9 98.3 98.4
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
Resultat/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -