Företagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att köpa och sälja el. Bolagets syfte är att med en affärsmässig inriktning tillhandahålla el.