Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 289 364 164 436 226 976 199 584
Rörelseresultat (tkr) -13 069 5 672 6 448 4 076
Årets resultat (tkr) -56 1 041 2 008 128
Summa eget kapital (tkr) 2 781 3 838 4 797 9 672
Rörelsemarginal % -4.5 3.4 2.8 2
Avk. eget kapital % -398.8 123.7 79.5 36.5
Soliditet % 2.4 9 7.5 12
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
Resultat/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -