Analys

Omsättning

Eskilstuna Energi & Miljö Försäljning Aktiebolag har minskat omsättningen senaste året med 0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 15%. 14441 företag i länet.

Rörelsemarginal

Eskilstuna Energi & Miljö Försäljning Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på -4.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 15%.

Antal anställda

Eskilstuna Energi & Miljö Försäljning Aktiebolag har under det senaste året 0 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 0.15.

Soliditet

Eskilstuna Energi & Miljö Försäljning Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 7.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 15%.

Värderating

Eskilstuna Energi & Miljö Försäljning Aktiebolag har Värderating: V+

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.
- Jämförelsetal saknas. Senaste bokslut inväntas innan placering visas.