Företagets verksamhet

Bolaget skall bedriva fastighetsförvaltning, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet. Fastighetsförvaltningen innefattar uthyrning av bostäder, lokaler, turistlägenheter samt parkeringsverksamhet.