Företagsinformation 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Antal anställda 1 1 1 1
Nettoomsättning (tkr) 2 899 2 651 2 823 2 711
Rörelseresultat (tkr) 178 164 547 349
Årets resultat (tkr) -91 -107 198 35
Summa eget kapital (tkr) 6 081 6 172 6 279 6 081
Rörelsemarginal % 6.1 6.2 19.4 12.9
Avk. eget kapital % -1.5 -1.7 3.2 0.6
Soliditet % 31.7 32.8 32.2 30.9
Omsättning/anställd (tkr) 2 899 2 651 2 823 2 711
Resultat/anställd (tkr) 178 164 547 349
Lön/anställd (tkr) 416 397 306 297