Företagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva köp och försäljning av fastigheter, byggnadsverksamhet, fastighetsförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.