Styrelse

Namn Befattning
Mikael Anders Åslund (f. 1972) Styrelseledamot, Verkställande direktör, Ordförande
Maria Therése Buskas Bäckman (f. 1973) Styrelseledamot
Pär Göran Vennerström (f. 1974) Styrelseledamot
Kent Fredrik Kroon (f. 1985) Huvudansvarig revisor