Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning (tkr) 195 192 188 183
Rörelseresultat (tkr) -91 -8 -30 -132
Årets resultat (tkr) 5 701 5 809 5 436 5 239
Summa eget kapital (tkr) 549 383 543 682 537 873 532 437
Rörelsemarginal % -46.7 -4.2 -16 -72.1
Avk. eget kapital % 1 1.1 1 1
Soliditet % 100 100 100 100
Omsättning/anställd (tkr) - - - -
Resultat/anställd (tkr) - - - -
Lön/anställd (tkr) - - - -