Koncern

KoncernInfo 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 2 648 1 792 1 805 1 699
Nettoomsättning (tkr) 18 044 000 10 970 000 11 959 000 12 884 000
Rörelseresultat (tkr) 994 000 619 000 866 000 962 000
Årets resultat (tkr) 595 000 363 000 600 000 688 000
Summa eget kapital (tkr) 6 930 000 5 968 000 4 314 000 3 873 000
Rörelsemarginal % 5.5 5.6 7.2 7.5
Avk. eget kapital % 11.7 7.7 15.4 19.1
Soliditet % 44 43.7 41.2 44.1
Omsättning/anställd (tkr) 6 814 6 122 6 625 7 583
Resultat/anställd (tkr) 375 345 480 566
Lön/anställd (tkr) 619 760 782 747