Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 37 28 29 31
Nettoomsättning (tkr) 142 000 169 000 187 000 203 000
Rörelseresultat (tkr) -119 000 93 000 247 000 437 000
Årets resultat (tkr) -63 000 122 000 335 000 560 000
Summa eget kapital (tkr) 3 422 000 3 513 000 1 722 820 1 636 378
Rörelsemarginal % -83.8 55 132.1 215.3
Avk. eget kapital % -1.8 3.8 14.3 27.6
Soliditet % 49.3 53.6 44.2 37.1
Omsättning/anställd (tkr) 3 838 6 036 6 448 6 548
Resultat/anställd (tkr) -3 216 3 321 8 517 14 097
Lön/anställd (tkr) 3 108 4 061 3 862 3 168