Analys

Omsättning

Gränges AB har minskat omsättningen senaste året med 0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 14%. 225926 företag i länet.

Rörelsemarginal

Gränges AB har det senaste året en rörelsemarginal på -83.8%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 14%.

Antal anställda

Gränges AB har under det senaste året 28 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 0.14.

Soliditet

Gränges AB har under det senaste året en soliditet på 44.2%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 14%.

Värderating

Gränges AB har Värderating: V

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.