Koncern

KoncernInfo 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 462 463 444 392
Nettoomsättning (tkr) 6 086 123 4 585 837 6 389 457 6 646 266
Rörelseresultat (tkr) 897 022 353 478 534 945 603 657
Årets resultat (tkr) 690 958 249 808 321 686 348 156
Summa eget kapital (tkr) 4 072 123 3 344 856 3 277 603 2 997 250
Rörelsemarginal % 14.7 7.7 8.4 9.1
Avk. eget kapital % 18.6 7.5 10.3 12.5
Soliditet % 40.5 41.2 40.2 36.6
Omsättning/anställd (tkr) 13 173 9 905 14 391 16 955
Resultat/anställd (tkr) 1 942 763 1 205 1 540
Lön/anställd (tkr) 666 607 627 628