Företagsinformation 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 407 401 383 334
Nettoomsättning (tkr) 5 141 340 3 504 074 5 012 997 5 268 579
Rörelseresultat (tkr) 533 523 205 364 270 663 353 342
Årets resultat (tkr) 327 997 163 000 136 000 100 000
Summa eget kapital (tkr) 2 371 334 1 972 521 1 868 489 1 703 025
Rörelsemarginal % 10.4 5.9 5.4 6.7
Avk. eget kapital % 19.8 7 8.2 11
Soliditet % 33.1 34.1 32.5 26.6
Omsättning/anställd (tkr) 12 632 8 738 13 089 15 774
Resultat/anställd (tkr) 1 311 512 707 1 058
Lön/anställd (tkr) 657 600 610 591