Analys

Omsättning

Jämtkraft Aktiebolag har minskat omsättningen senaste året med 0%. För övriga företag i samma branch och storleksklass är medianen för omsättningstillväxt 25%. 8305 företag i länet.

Rörelsemarginal

Jämtkraft Aktiebolag har det senaste året en rörelsemarginal på 10.4%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för rörelsemarginalen 25%.

Antal anställda

Jämtkraft Aktiebolag har under det senaste året 401 anställda. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för antalet anställda 0.25.

Soliditet

Jämtkraft Aktiebolag har under det senaste året en soliditet på 32.5%. För övriga företag i samma bransch och storleksklass är medianen för soliditeten 25%.

Värderating

Jämtkraft Aktiebolag har Värderating: VV

För att komma med på topplistor/ranking krävs en nettoomsättning på minst tre miljoner kr och 3 eller fler anställda samt ett eget kapital på minst 100 000 kr de två senaste åren.
Jämförelseåret avser den tidsperiod som finns under topplistor och ranking.